Videá

Referencie

Predstavujeme vám Smile Design Center

Naša stomatologická ordinácia je vybavená najmodernejšími prostriedkami v Maďarsku

Zubná ordinácia na jednom z najkrajších miest Maďarska, v priestoroch Hotela Fürdőház, v rekreačnej oblasti Sóstó

Fogászat Nyíregyháza 2
Fogászat Nyíregyháza

Súkromnú stomatologickú ordináciu Smile Design Center sme otvorili v roku 2013 v meste Nyíregyháza, ktoré je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest východnej oblasti Maďarska. Namiesto toho, aby sme sa vychvaľovali navrhujem, aby ste si pozreli naše referencie, ale k nášmu lepšiemu spoznaniu vám viem ponúknuť i našu stránku na Facebook-u. Tu sú často umiestňované fotografie o našich prácach. Ak máte dajakého známeho, ktorý už bol v našej ordinácii, spýtajte sa ho na jeho osobné skúsenosti.
Moji kolegovia sú vynikajúco školený zubári, stomatologický chirurgovia, dentálny hygienici, zubný technici, a všetci majú jediný ciel: dokonalé stomatologické ošetrenie! Zachránime i také zuby, ktorých sa iný zubár už dávno zriekol. Ak vznikne nutnosť vážnejšej implantácie alebo stomatologického chirurgického zákroku, tak i tieto úkony vykonáme na najvyššej úrovni.

Ak ste si prehliadli na webovú stránku, poprípade i stránku na Facebook-u, tak sa kludne zbavte svojich obáv, položte nám svoje otázky, srdečne vám na ne odpovieme! Zdravý úsmev Vám pridá na sebaistote v osobnom živote, na pracovisku, či v podnikaní.

Dr. Sándor Homoki – zubár

Naša stomatologická ordinácia v Nyíregyháze, ktorá je vybavená najmodernejším zariadením je vám k dispozícii

Uplatňujúc najmodernejšie prostriedky a zariadenie dnešnej doby, pravidelne školení zubári sú vám k dispozícii. Veď pre nás je dôležité, aby ste svojim veselým úsmevom vyjadrovali svoju spokojnosť. Naši pacienti dostávajú vysokokvalitnú starostlivosť v kľudnom a čistom prostredí. Snažíme sa poskytovať viac, než iba ošetrovať. Počas ošetrení uprednostňujeme minimálne invazívne postupy (techniky), v ktorých nám pomáhajú najmodernejšie digitálne prostriedky.

Vďaka našim moderným materiálom a moderným stomatologickým technikám zabezpečujeme bezbolestné a pohodlné ošetrenie, respektíve presné, dlhotrvajúce a estetické výsledky.

Maximálne sa snažíme udržať a chrániť to, čo vám matka príroda dala! Našimi metódami vieme zabezpečiť i z najzanedbanejšej stomatologickej situácie precízny, pohodlný zubársky výsledok vysokej kvality.

fogászat Nyíregyháza

Najmodernejšou počítačovou technikou CAD-CAM vám vieme zhotoviť náhradu zubov zo ZIRKON-u, z antialergénneho materiálu neobsahujúceho kov. Uspokoja i tie najnáročnejšie požiadavky a už počas prvých dní cítite za vlastné. Uplatňujeme rôzne techniky na dosiahnutie „Hollywoodskeho úsmevu“ , sú to napr.: direktné a indirektné reštaurovanie a keramický plášť.

Následne po našich stomatologických zákrokoch pozitívne vplývame na súkromný život, partnerské vzťahy, pracovný život a zdravie našich pacientov. Vďaka krásnemu a udržiavanému chrupu sa stávajú sebaistejšími na svojich pracoviskách a vo svojom okolí, vyžarujú pozitívnu energiu a tak ľahšie nadväzujú kontakty, lebo majú odvahu usmievať sa.

Prečo práve Smile Design Center?

Vysokokvalitná starostlivosť, dokonalý úsmev, garancia!

Vysokokvalifikovaný lekári

Naši zubári, stomatologický chirurgovia, asistenti sa neustále zúčastňujú rôznych školení, aby v našej ordinácii vedeli i u Vás rutinne uplatňovať tie najmodernejšie metódy!

Zubárstvo s garanciou

Naša práca nie je iba tak „odfláknutá“! Našim pacientom venujeme toľko času, koľko treba, preto poskytujeme na našu prácu i garanciu!

Poskytovanie služieb vo viacerých jazykoch

Naši zubári hovoria viacerými jazykmi a takto sa môžete v našej ordinácii, trebárs i počas dovolenky, liečiť tak, že používate svoj materinský jazyk.

Svedomití zubár

Naši zubári sú vysokovzdelaní odborníci, pre ktorých je liečenie skutočným povolaním! Ich skúsenosti Vám zabezpečujú dosiahnutie dokonalého úsmevu!

Naše najhlavnejšie služby okrem iného…

Бесплатная рутинная проверка

Проверяйте свои зубы, по крайней мере, по полгода! Если это было давно, не беда, мы ждем вас!

Отбеливание зубов

Хотели бы вы иметь зубы белее 5-7 оттенков?

Обработка корней зуба под микроскопом

Это помогает свести к минимуму удаление неповрежденного зуба, показывая свободные не видимые корневые каналы!

Пломбирование зубов

Наиболее распространенная процедура, но как мы это делаем? Мы используем лучшие материалы высокого качества!

Частная хирургия полости рта

Наш стоматолог-хирург - идеальный выбор для введения имплантатов, лифтинга, замены костей и серьезной хирургии.

Лечение поврежденных зубов

Были ли ваши зубы повреждены при занятии спортом или несчастным случаем? Мы являемся лидерами в решении таких стоматологических проблем!

Bezplatná rutinná kontrola

Nechajte si skontrolovať zuby aspoň raz za pól roka! Ak už ubehlo viac času, ani to nie je problém, objednajte si termín čím skôr!

Bielenie zubov

Chcete mať o 5 – 7 odtieňov belšie zuby?

Endodoncia – mikroskopické ošetrenie zubnej drene a zubných kanálikov

Pomáha minimalizovať odstránenie zdravých častí zubov a umožňuje ošetrenie i takých koreňových kanálikov, ktoré voľným okom nie sú viditeľné!

Výplne zubov

Najbežnejší postup, ale ani to nie je jedno, ako to robíme! Používame tie najlepšie materiály pri vysokých štandardoch!

Súkromná stomatologická chirurgia

Náš zubný chirurg je ideálnou voľbou pre vloženie implantátu, zdvíhanie nosných dutín, náhradu kostnej hmoty a vážnejšie chirurgické zákroky.

Liečba poškodených zubov

Zuby boli poškodené športom alebo nehodou? Sme lídrom pri riešení takýchto zubných problémov!

Kostenlose Routinenüberprüfung

Lassen Sie Ihre Zähne jedes halbe Jahr überprüfen! Wir warten aber natürlich auch nach einer längeren Zeit auf Ihre Anmeldung.

Zahnweisserung

Möchten Sie um 5-7 Abstufungen weissere Zähne haben?

Mikroskopische Zahnwurzelfüllung

Mit Hilfe der mikroskopischen Zahnwurzelfüllung kann das Entfernen des gesunden Zahnteils minimalisiert werden und man kann die mit blossem Auge nicht sichtbaren Wurzelkanäle aufdecken.

Plombieren

Es ist das häufigste Verfahren, das bedeutet aber nicht, dass es egal ist, wie man es verwirklicht. Es werden von uns die Eingriffe auf hohem Niveau und mit der Benutzung der besten Materialien durchgeführt.

Privatstomatologie

Unser Stomatologie-Spezialist bedeutet die perfekte Wahl beim Einbauen von Implantaten, Erheben der Gesichtshöhle, Knochenersatz und bei anderen ernsthafteren Eingriffen.

Behandlung von verletzten Zähnen

Wurde Ihr Zahn beim Sporten oder einem Unfall verletzt? Bei der Lösung solcher zahnärztlichen Probleme haben wir eine führende Rolle.

Treatment of Damaged Teeth

Have your teeth been damaged by sports or an accident? We are the front-runner when it comes to  solve such dental problems!

Private Oral Surgery

Our oral surgery specialist is the perfect choice for implant installation, sinus lift, bone graft, any serious intervention!

Dental Filling

The most common procedure, but it matters how we do it! We use the best materials and use them on a high level!

Microscopic Root Canal Treatment

It helps minimizing the removal of the healthy part of tooth, revealing root canals which invisible to the naked eye!

Tooth Whitening

Would you like to have up to 5-7 shades whiter teeth?

Free Routine Checkup

Have your teeth checked at least every half year! If it has been a long time, it's still OK, we're waiting for your earliest registration!

Sérült fogak kezelése

Sportolás, vagy baleset következtében megsérült a foga? Az ilyen fogászati problémák megoldásában az élen járunk!

Magán szájsebészet

Szájsebész specialistánk implantátum beépítés, arcüreg emelés, csontpótlás, komolyabb beavatkozás esetén tökéletes választás!

Fogtömés

A leggyakoribb eljárás, de ezt sem mindegy hogyan végezzük el! A legjobb anyagokat használjuk, magas színvonalon végrehajtva

Mikroszkópos gyökérkezelés

Segítségével minimálisra csökkenthető az ép fogrész eltávolítása, feltárhatóak a szabad szemmel nem látható gyökércsatornák.

Fogfehérítés

Szeretne akár 5-7 árnyalattal fehérebb fogakat?

Ingyenes rutin ellenőrzés

Nézesse meg a fogát legalább fél évente! Ha hosszabb idő telt már el, az sem baj, várjuk minél előbbi jelentkezését!

Názory našich pacientov

Čo sa o nás hovorí…

Tím Smile Design Centra

Spoznajte nás!

Iba jediný telefonát Vás oddeľuje od dokonalého úsmevu!

hu_HUHungarian
Open chat
Üdvözöljük!
Miben tudunk segíteni?