Naše ceny sú informatívne. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien!

Diagnostika Cena
analýza stavu, konzultácia (v maďarskom jazyku) Feltöltés alatt
Posúdenie stavu, konzultácia s odborníkom Feltöltés alatt
Digitálny panoramatický röntgen Feltöltés alatt
3D CT Feltöltés alatt
aplikačná anestézia (pred-anestézia podávaná pred injekciou) zadarmo
injekčná anestézia zadarmo
Liečebné postupy na zachovanie zubov Cena
Inštalácia koferdamu Feltöltés alatt
Zubná výplň (1 povrch) Feltöltés alatt
Zubná výplň (2 povrchy) Feltöltés alatt
Výplň zubov (3 povrchy) Feltöltés alatt
Obnova predných zubov Feltöltés alatt
Mikroskopická zubná výplň s aplikáciou koferdamu Feltöltés alatt
Emax vložka a škrupina (Artifex) Feltöltés alatt
Gradia plus vložka (Artifex-ová) Feltöltés alatt
ošetrovanie koreňov zubov (úplné ošetrenie v prípade jedného kanálika) Feltöltés alatt
výplň koreňovej časti (úplné ošetrenie v prípade 2 kanálikov) Feltöltés alatt
Ošetrenie koreňov zubov (úplné ošetrenie v prípade 3-4 kanálikov) Feltöltés alatt
Endodoncia – mikroskopické ošetrenie koreňov s digitálnym zameraním kanálikov (v prípade 1 kanálika) Feltöltés alatt
Endodoncia – mikroskopické ošetrenie koreňov s digitálnym zameraním kanálikov (v prípade 2 kanálikov) Feltöltés alatt
Endodoncia – mikroskopické ošetrenie koreňov s digitálnym zameraním kanálikov (v prípade 3-4 kanálikov) Feltöltés alatt
Mikroskopické odstránenie vlomenej časti prístroja Feltöltés alatt
uzavretie kanálikov technikou (MTA) mineral trioxide aggregate Feltöltés alatt
uzavretie koreňových kanálikov – hydroxidom vápenatým (liek) Feltöltés alatt
Ošetrenie vačku ďasien / zub Feltöltés alatt
Ošetrenie Bifluoridom Feltöltés alatt
Fixné náhrady zubov Cena
Dočasná korunka (ordinačná / ks) Feltöltés alatt
Dočasná korunka (zubno-technická / ks) Feltöltés alatt
Porcelánová korunka zhotovená CAD/CAM technikou pripaľovaná na kovové jadro (Artifex) Feltöltés alatt
Fixácia zhryzu pomocou podporného kolíka Feltöltés alatt
Korunka – zirkón (nekovová) Feltöltés alatt
Plne kontúrový zirkón Feltöltés alatt
Celotvarový zirkón s priechodnou skrutkou Feltöltés alatt
Na umelú korunku Feltöltés alatt
Korunka – Emax Feltöltés alatt
Lisovaný čapový spoj Feltöltés alatt
Západka zo skleného vlákna Feltöltés alatt
Odobratie odtlačku Feltöltés alatt
Precízny odtlačok Feltöltés alatt
snímateľné náhrady zubov Cena
Kompletná sada zubov/čeľusťová kosť (dočasná) Feltöltés alatt
Kombinovaná zubná náhrada so skrytým ukotvením Feltöltés alatt
BPS zubná protéza / čeľustná kosť Feltöltés alatt
protéza s podstielkou Feltöltés alatt
doplnenie zubu do náhrady (protézy) / ks Feltöltés alatt
protézis javítás (protézisek) Feltöltés alatt
Liečby v oblasti estetiky a ústnej hygieny Cena
Bielenie zubov Feltöltés alatt
Bielenie zubov (s novou generáciou lampy na bielenie zubov Beyond) Feltöltés alatt
Endo (vnútoené) bielenie zubov Feltöltés alatt
odstránenie zubného kameňa / čeľusť Feltöltés alatt
Air-flow prefúknutie / čeľusť Feltöltés alatt
Dlaha na bielenie zubov Feltöltés alatt
pozdvihnutie zhryzu Feltöltés alatt
Liečby z oblasti zubnej chirurgie Cena
Trhanie (Extrakcia) Feltöltés alatt
Chirurgické odstránenie koreňa zubu Feltöltés alatt
Chirurgické odstránenie zubu múdrosti Feltöltés alatt
Resekcia koreňového hrotu Feltöltés alatt
Mikroskopická resekcia koreňového hrotu a retrográdne MTA uzavretie Feltöltés alatt
Nadvihnutie čeľustnej kosti Feltöltés alatt
nahrádzanie kosti / gram Feltöltés alatt
Transplantácia kosti z miesta vyňatia Feltöltés alatt
PRF (prípravok s regeneračnými vlastnosťami vyrobený z vlastnej krvi) Feltöltés alatt
Predĺženie koruny Feltöltés alatt
Parodontológia Cena
Komplexné ošetrenie parodontu (ústna hygiena, stavové náplasti, zo subgingiválneho a palatinálneho kameňa na celej dolnej a hornej čeľusti, cca 3 hod.) 1. sedenie = deinfekcia plných úst Feltöltés alatt
2. sedenie - 1-3 mesiace po 1. sedení, cca. 2 hodiny Feltöltés alatt
Ďalšie špecializované udržiavacie ošetrenia Feltöltés alatt
Uzavretá kyreta (na kvadrant) Feltöltés alatt
Uzavretá kyretáž na zub Feltöltés alatt
Parodontálne dlahovanie (so sklolaminátom alebo retenčným oblúkom) Feltöltés alatt
Otvorená kyreta (na kvadrant) Feltöltés alatt
Regeneračná chirurgia (bez použitia regeneračných pomôcok) Feltöltés alatt
Emdogain (regeneračná látka) Feltöltés alatt
Operácia na obnovenie ustupujúcich ďasien (recesia). Feltöltés alatt
Vestibulárna plastická chirurgia Feltöltés alatt
Korekcia ďasien vedľa implantátu s vlastnou transplantáciou epitelu Feltöltés alatt
Implantovať Cena
Neodent Feltöltés alatt
Osstem implantát/ks Feltöltés alatt
Implantát Mega'gen AnyRidge/ks Feltöltés alatt
Implantát Straumann BLX/ks Feltöltés alatt
All on 4-6 Feltöltés alatt
Hlavová časť implantátu (rovná, jedinečná hlava, priechodná skrutka) Feltöltés alatt
Hlavová časť implantátu (korekcia uhla) Feltöltés alatt
3D prototyp Feltöltés alatt
Tvarovač ďasien/ks Feltöltés alatt
PRÉMIOVÉ SLUŽBY Cena
Prémiové zubno-technické laboratórium (Artifex Dentis a Bridge Dental): cenník ich služieb a prác: práce sú zhotovované v artikulátore typu Amman Girbach ultrazvukové zameranie svalov čeľustí pomocou pohybového analyzátora KAVO Arcus Digma 2 (predom dohodnutý termín, Budapešť)
Snímateľná náhrada (protéza) (zuby z materiálu Phonares composit a individuálne charakterizované umelé ďasná) Feltöltés alatt
Snímateľná náhrada (protéza) so skrytým ukotvením (precízne prvky, zuby z materiálu Phonares composit a individuálne charakterizované umelé ďasná) Feltöltés alatt
Kovokeramická korunka s keramickým ramienkom alebo keramickým umelým ďasnom Feltöltés alatt
Zirkón-dioxid Ceramill korunka, článok mostíka s keramikou GC inicitial Feltöltés alatt
E-max korunka, Inlay plášť (Ivoclar) Feltöltés alatt
Ortodoncia Cena
Prvá konzultácia Feltöltés alatt
Fotenie dojmov, fotenie, plánovanie Feltöltés alatt
Plán, diskusia Feltöltés alatt
Pevné zariadenie
Tradičné kovové zariadenie (OMNI) Feltöltés alatt
Aktivácia, výmena oblúka Feltöltés alatt
Lepenie nového držiaka Feltöltés alatt
Odstráňte zariadenie Feltöltés alatt
Prídavné prvky pre pevné zariadenie
Spájkovaný palatinálny oblúk Feltöltés alatt
Goshgarovský oblúk Feltöltés alatt
Jazykový oblúk Feltöltés alatt
Hyrax Feltöltés alatt
Prvok, ktorý posúva spodnú čeľusť dopredu Feltöltés alatt
Mikro implantát Feltöltés alatt
Eva Platte/Nance Feltöltés alatt
Čiastočne pevné zariadenie
Quad helix Feltöltés alatt
Goshgarian s hlupákom Feltöltés alatt
Pevný zástupný symbol Feltöltés alatt
Naklonená rovina Feltöltés alatt
Lip bumper Feltöltés alatt
Odnímateľné zariadenie
Odnímateľné zariadenie Feltöltés alatt
Odnímateľná aktivácia Feltöltés alatt
Extrémne športové koľajnice Feltöltés alatt
Hlboko ťahaná koľajnica na zvyšovanie záberu Feltöltés alatt
Dlaha proti brúseniu Feltöltés alatt
Funkčné zariadenie Feltöltés alatt
Záchytná hlbokoťažná koľajnica Feltöltés alatt
Extraorálny prístroj na základe individuálneho liečebného plánu
Aktivácia Feltöltés alatt
Retenčná doska Feltöltés alatt
Zariadenie Aqualizer Feltöltés alatt
Dlahová terapia Feltöltés alatt
Mini implantát Feltöltés alatt
Happy Smile je neviditeľné zariadenie
Digitálny plán liečby Feltöltés alatt
Koľajnice na základe individuálneho liečebného plánu

O cene sa informujte v našej kancelárii. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien! V komplikovanejších prípadoch možno počítať s 10-15% navýšením ceny. Ďakujem za pochopenie!

sk_SKSlovak
Open chat
Üdvözöljük!
Miben tudunk segíteni?