Regina Jeszenszki
  • Skúsenosti:

    Pri voľbe môjho povolania zohralo veľkú úlohu to, že vždy som chcela liečiť ľudí. Vďaka môjmu povolaniu sa veľakrát naskytne príležitosť sprevádzať pacienta pri vytvorení jedného lepšieho a kvalitnejšieho života, ktorého dôkazom je mnoho spokojných úsmevov. Členom mladého, temperamentného a svedomitého tímu Smile Design Centra som už od úplného začiatku. V uplynulých rokoch získané skúsenosti a učenie mi pomohlo, aby som dosiahla úspechy v oblasti dentálnej hygieny. Počas svojej práce dohliadam na precíznosť a na dosiahnutie najlepšieho výsledku pre pacienta. Mojim cieľom do budúcna je rozvíjanie doteraz získaných skúseností, a aby som ich dokázala uplatňovať čo najlepšie.