Nedostatok vhodnej opatery o chrup, genetika, stravovacie návyky, ale i starnutie môžu spôsobovať vznik zubného kazu. Ak je kaz prítomný iba na menšej ploche, tak úplne postačuje obyčajná výplň zubov, ale ak sa kaz nachádza už väčšej oblasti, tak vzniká nutnosť náhrady zubov. Náhrada zubov je veľmi dôležitá, lebo môže spôsobiť duševné problémy, kazí sa schopnosť žuvania a môže sa deformovať i tvar tváre. Dobrá správa je, že v našej ordinácii (Nyíregyháza – Sóstógyógyfürdő) sme pripravený na rôzne druhy náhrady zubov. Tieto náhrady pripravujeme tak, aby zodpovedali i najvyšším estetickým požiadavkám. Pracujeme s takými materiálmi, ktoré úplne podobajú skutočným zubom, takýto materiál je napr. zirkón. Potrebnú náhradu v našej ordinácii pripravujeme za pomoci najmodernejšej technológie CAD/CAM.

Táto technológia umožňuje zhotovenie náhrady pomocou počítačovej techniky a pracuje s presnosťou na tisícinu milimetra! Vďaka CAD/CAM-u sa budú vaše náhrady zubov (farbou, tvarom, rozmerom) absolútne podobať na vaše pôvodné zuby, a to všetko za veľmi výhodné ceny. Náhrada zubov závisí od individuálneho stavu každého pacienta. Niekto potrebuje korunku, niekto mostík, alebo implantát, respektíve vynímateľnú protézu. Nahrádzanie zubov treba začať čím skôr, lebo jeden chýbajúci zub ovplyvňuje žuvaciu schopnosť, z estetického hľadiska pôsobí na náš súkromný život, ostatné zuby sa kvôli nemu môžu pohnúť z miesta a to napraviť je už omnoho väčšia úloha. Na to, aby ste zistili aký druh náhrady by bol pre vás riešením, príďte k nám do našej ordinácie, kde vám zabezpečíme BEZPLATNÚ konzultáciu, prehliadku aktuálneho stavu chrupu a oboznámime vás s možnými riešeniami.

Korunky

Korunka sa považuje za trvalú náhradu, ktorá sa pripravuje vtedy, ak sú zuby veľmi pokazené a zubný kaz je väčšieho rozsahu. K zhotoveniu korunky treba zub obrúsiť a potom vziať odtlačok, aby zubný technik v laboratóriu dokázal urobiť na základe vzorky danú korunku. Túto náhradu pripájame k zbrúsenému zubu cementovaním. V našej ordinácii (v Nyíregyháze) dokážeme pripravovať i porcelánové korunky, ktoré sú absolútne bezkovové a zodpovedajú i najnáročnejším estetickým požiadavkám.

Zirkónová korunka

V našej ordinácii si môžete objednať i zirkónovú korunku. Takáto korunka je úplne kovová a antialergická. Takáto náhrada zodpovedá i najvyšším estetickým nárokom. Zirkónovú korunku pripravujeme za pomoci počítačovej techniky, rozmery korunky sú takýmto spôsobom maximálne presné a vďaka tomu je i pocit komfortnosti maximálny. Prednosti zirkónovej korunky spočívajú hlavne v pevnosti ohybu materiálu, vďaka ktorej možno z neho zhotovovať i mostíky. Zirkón je presne natoľko priehľadný ako živý zub, preto ho v estetickom zubárstve s radosťou používame.

Kovové korunky

Kovokeramické korunky sú veľmi častou náhradou zubov z dovodu ich priaznivej ceny. Z hľadiska zloženia materiálu to nieje len keramika. Na kovový základ sa pripaľuje keramický materiál presne takej farby, ako sú zuby pacienta. Z vonka vidno iba tento keramický materiál. Považuje sa za trvalú náhradu zubov, i keď z estetického hľadiska ďaleko zaostáva za porcelánovými náhradami alebo zirkónovou korunkou.

Náhrada pomocou implantátu

Pomocou implantátu možno úplne dokonale nahradiť jeden zub. Pred objavením sa implantátov bolo treba pri náhrade chýbajúceho zuba obrúsiť dva susedné zuby. Tieto dva obrúsené zuby poskytovali oporu danej náhrade. Vďaka implantácii už netreba zbrusovať dva zdravé zuby. Na miesto chýbajúceho zubu zabudujeme implantát, na ktorý vieme osadiť korunku.

Názory našich pacientov

Čo sa o nás hovorí…

K dokonalému úsmevu chýba iba dohodnutý termín!

Neváhajte a dajte na názory našich doterajších pacientov!